Eben Ezer

Missionshusets navn Eben Ezer kommer fra hebraisk eben-ha-ezer, som betyder “hjælpens sten”

I 1. Samuels bog kap 4,1 – 11 kan vi læse om Isralitternes nederlag til filistrene
Og om hvordan Fileistene erobrede store landområder i Israel og tog pagtens ark som krigsbytte Arken som Israel ellers havde taget med sig i kampen.

Senere i 1. Samuels bog kap 7. læser vi om hvordan Israel igen rykkede ud til kamp mod filistrene.

Og Gud sendte en voldsomt tordenvejr over Filisternes lejr og gav dermed Israel sejren og arken tilbage. 1 Samuel 7,12 står der at Samuel tog en sten og stillede den op mellem Mispa og Jeshana. Han kaldte stedet for Eben Ezer, for han sagde: »Så langt har Herren hjulpet os.«