Bowlingkuglen

Foto: ginnerobot / CC

Bowling er ikke noget jeg har meget forstand på, men jeg har da prøvet det, og med fornøjelse set når det lykkedes mig at ramme nogle af keglerne. Få gange er det lykkedes mig at få en strike hvor alle kegler er væltet i første kast, nogle gange en spare hvor det er lykkes på to forsøg. Men jeg har også oplevet, at kuglen kørte ud i grøften, og endda efter sådan en fiasko, fået trøstende og opmuntrende ord.

En Bowlingkugler skal, for at svare til international standard, overholde forskellige betingelser. Den skal have de korrekte mål og vægt, og på grund af de tre fingerhuller skal den også være lovlig afbalanceret.

En bowlingkugle skal altså kunne stå for en nærmere undersøgelse. Det nytter ikke noget at vi forsøger at ændre på kuglen, for at gøre det lettere at tage kegler. Vi kan ikke gøre kuglen mere rund end den er i forvejen og vi må ikke bryde reglerne.

Evangeliet om Jesus tåler også en nærmere undersøgelse. Ja det er sådan, at jo mere man undersøger det jo mere fantastisk bliver det. Man finder med tiden ud af at det ikke nytter noget at ændre på det herlige budskab om Jesus der tilvejebragte os en fuldkommen frelse.

Det er ikke altid vi syntes at evangeliet er så fuldkommen og fantastisk. Det er ikke evangeliets skyld, men fordi evangeliet ofte spilles ud af mennesker, der ikke formår at lave hverken strike eller spare, så uanset hvordan du syntes om mennesker må du forholde dig til evangeliet.

Det kan godt være at du ikke syntes om bowling, og kun har en skuldertræk tilovers for det. Men evangeliet, sådan som du kan læse og undersøge det i bibelen, kan du ikke, uden store personlige omkostninger, bare trække på skulderen af. Dit liv afhænger af hvordan du forholder dig til det bibelen beretter om Jesus liv og død.