Om Maribo IM

I sommeren 1883 holdt Indremissionær Hans Peter Kristensen og Hustru sit indtog i Maribo. Byens borgere havde kun ringe forståelse af hvad Indre Mission egentlig var. Mange mente at det nok var en “sekt” som man gjorde bedst i at holde afstand til, for før missionæren flytede til byen havde der kun været få missionsmøder i byen med få deltagere. Kun når Indre Missions formand Vilhelm Besk holdst et årlig møde et årlig møde i Domkirken kom man fra hele Lolland og Falster og fyldte kirken.

I den tid Indremissionær Kristensen boede i byen var der ingen missionshus, de offentlige møder blev holdt forskellige steder, enten i Rådhussalen, på skolen og om sommeren ofte i Bangs Have. Det var en såtid både hvad angår arbejdet blandt børn og unge, men også blandt voksne. Efterhånden blev der en lille forsamling som mødtes fast i hjemmene og møder.

Omkring År 1895 kom indremissionær Karl Jensen til byen. Der stiftedes nu KFUK både samfundsmøderne og de unges møder holdtes i hjemmene, mens de offentlige møder som oftest var på hotel ”Søro” (dana) i Suersgade. Hotelsalen her var et langt hus opført af brædder; der var koldt om vinteren, selvom lokakaler blev opvarmet af en kakkelovn som havde den kedelige egenskab at udspyede en tæt røgsky, så de der sad i nærheden, var ved at kvæles. Samtidig måtte man alligevel påregne at være stivfrossen inden mødet var sluttet.

Missionshuset Eben Ezer.
Oprindelig med spir og kors og en lille stakit

Omsider blev dog disse tider dog forbi.
Den 9. maj 1898 Kl. 19 blev grundstenen til Maribo missionshuset nedlagt af Pastor Asschenfeldt.Hansen og den 20. September samme år oprandt den store dag, da huset blev indviet.
Pastor Vilhelm Beck, Indre Missions formand, ville i den anledning have prædiket i domkirken; som han havde gjort så ofte før på sine møderejser på Lolland, men byens daværende præst nægtede at overlade kirken til dette formål hvorfor hele højtidelighed foregik i missionshuset.
Kl. 16 begyndte det første møde. Pastor Beck prædikede over 4. Mosebog 11, 24 – 29 om Moses der kalder de 70 ældste sammen om tabernaklet i ørkenen. Efter talen indviede han huset. Derefter prædikede Pastor Asschenfeldt Hansen.
 Kl. 20 talte Pastor Møller, Radsted og Pastor Levinsen, Karleby. Indvielsesfesten blev sluttet at missionær Karl Jensen som takkede
for aften og sluttede med bøn.

Udsnit af museumsgade med missionshusets stakit i forgrunden

Fra da af udgik et arbejde for Guds rige fra Missionshuset.
Der blev afholdt Missionsuger, Missionsudsalg, Jule- og andre fester til Guds riges fremme både for hjemme herhjemme og for ydremission.. Mange forskellige talere har siden båret Guds ord frem til stor velsignelse for tilhørere, men også til byens øvrige borgere, hvor missionshuset kom til at sætte sit præg.