Døde på grund af mig

Overskriften har handler ikke om, at Jesus døde for os for at betale vores synder. Det er selvfølgelig ikke dårligt, hvis du fik den tanke. For Jesu død og opstandelse må være noget af det, vi altid tænker på, tror på og tilegner os som fundamentet i vores liv.

Men artiklen her handler ikke om Jesus, men en lille egernunge.

I foråret legede to små egernunger en del i vores have. Vi glædede os meget over deres hyppige besøg. Men en dag fandt vi en af dem druknet i min halvfulde regnvandsbeholder.
Det lille egern led druknedøden på grund af min ubetænksomhed. Jeg havde det da også dårligt, da jeg måtte begrave den.

To ting kom der ud af episoden. For det første lærte jeg altid at have låg på regnvandsbeholderen. For det andet blev jeg mindet om, hvad det vil sige at være et menneske på godt og ondt.

Det sker ofte, at vi mennesker i ubetænksomhed forvolder uoprettelig skade i større eller mindre omfang. Ofte ser vi ikke, hvordan vi med et forkert ord eller handling kommer til at forvolde skade. Andre gange mærker vi smerten ved konsekvenserne af vores ubetænksomhed. Vi er langt fra fuldkomne, og vi kan ikke altid betale os fra de ting, vi bevidst eller ubevidst gør os skyldige i.

Netop derfor er jeg glad for at kende Jesus. Jeg ved, at for ham lykkedes det fuldkomne liv, og jeg kan være sikker på, at hans kærlighed og omsorg for mig ikke er mangelfuld. Han møder mig altid med trøst og opmuntring – også selv om jeg engang imellem er lidt mislykket.